LUKSUSOWA KAMIENICA
W BYDGOSZCZY

PROJEKT REWITALIZACJI, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ROZBIÓREK

KLIENT: FLORUS SP. Z O.O.

ZAKRES PRAC:

  • PROJEKT KONCEPCYJNY
  • PROJEKT BUDOWLANY
  • PROJEKT WYKONAWCZY
  • NADZÓR AUTORSKI
  • NADZÓR INWESTORSKI
  • DORADZTWO W CAŁYM PROCESIE INWESTYCYJNYM
  • WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY

POW. ZABUDOWY: 677 m.kw.

KUBATURA: 16 150 m.sz.

DATA: 2018

LOKALIZACJA: BYDGOSZCZ, DWORCOWA 67