NADZÓR BUDOWLANY

AUTORSKI

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem pozwala zachować zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem oraz, w razie potrzeby, możliwość wprowadzania rozwiązań zamiennych.

autorski
inwestorski

INWESTORSKI

Dla naszych klientów nadzór inwestorski odgrywa ważną rolę. Zwłaszcza podczas realizacji inwestycji charakteryzujących się wysokim stopniem skomplikowania zarówno od strony budowlanej jak i prawnej, nadzór inwestorski nad projektem jest niezbędny. Dbamy aby proces budowy odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Reprezentując inwestora na budowie, sprawdzamy i odbieramy roboty budowlane, kontrolujemy zgodność realizacji budowy na podstawie jej planów, kontrolujemy budżet budowy i harmonogramy.

KLIENCI O IMERCO

ponad
30

specjalistów w zespole IMERCO

ponad
200

zrealizowanych projektów