PROFEED – ZAKŁAD PRODUKCJI DODATKÓW DO PASZ ZWIERZĘCYCH

KLIENT:
PROFEED ANIMALS SP. Z O. O.

ZAKRES PRAC:

  • PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY
  • PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY
  • NADZÓR AUTORSKI

DATA: 2010

LOKALIZACJA: TRZECIEWIEC K. BYDGOSZCZY