Przedstawiamy zdjęcia z realizacji rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zakładu produkcyjnego POLON – ALFA S.A. w Bydgoszczy. Zdjęcia zostały udostępnione za zgodą inwestora POLON -ALFA S.A., który jest autorem przedstawionych zdjęć.